Η Αναδυoμενη Βιομηχανια των Ελληνικων Startups σε Αριθμους: Επενδυσεις και Εξαγορες, 2010-2018

 

”Πρώτα απ’ όλα χτίζουμε ένα δίκτυο ανθρώπων. Άλλοι έκαναν το ίδιο με αποφοίτους του Stanford, εργαζομένους του Paypal ή ισραηλινούς ιδρυτές εταιρειών. Εμείς φέρνουμε κοντά Έλληνες που ασχολούνται με την τεχνολογία όπου κι αν βρίσκονται και είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι με το ταλέντο και την αξία που ανακαλύπτουμε στο δίκτυό μας.”

 

Το άνωθι αποτελεί απόσπασμα από την ανακοίνωση λειτουργίας της Marathon Venture Capital μόλις δύο χρόνια πριν. Σήμερα είμαστε ευτυχείς να αναφέρουμε ότι το δίκτυο των Ελλήνων τεχνολόγων και επιχειρηματιών ωριμάζει ταχύτατα, δίνοντας υπόσταση στην αναδυόμενη βιομηχανία των ελληνικών startups.

Το παρόν αποτελεί το πρώτο μέρος σειράς δημοσιεύσεων που καταγράφουν την εξέλιξη της βιομηχανίας αυτής. Σε συνέχεια προηγούμενης δημοσίευσης, επεκτείνουμε την έρευνα περιλαμβάνοντας πλήρη στοιχεία για την τελευταία διετία, καθώς και εταιρείες με Έλληνες ιδρυτές στο εξωτερικό.

Ορίζουμε ως ελληνική startup κάθε τεχνολογική εταιρεία με Έλληνα ιδρυτή και επιχειρήσαμε να καταγράψουμε το σύνολο των εταιρειών αυτών που έχουν λάβει επένδυση από το 2010 ως σήμερα. Τα δεδομένα μας προέρχονται από δημόσιες αλλά και ιδιωτικές πηγές. Παρά την εκτενή μας προσπάθεια, πιθανολογούμε ότι υπάρχουν ακόμα εταιρείες που δεν συμπεριλήφθηκαν στην μελέτη μας. Σε κάθε περίπτωση, πιστεύουμε πως η παρούσα καταγραφή είναι η πιο εκτενής που έχει δημοσιευτεί ποτέ επί του αντικειμένου.

 

Εισαγωγικα

Η μελέτη κατέγραψε 301 ελληνικές startups που έχουν λάβει συνολική χρηματοδότηση ύψους 2,4 δις δολαρίων σε 500 γύρους επένδυσης από 268 venture capital funds μεταξύ 2010 και 2018. Επίσης, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, καταγράφηκαν 47 εξαγορές τεχνολογικών εταιρειών, καθώς και 5 εισαγωγές σε χρηματιστήρια. Η αναδυόμενη βιομηχανία των ελληνικών startups έχει αποκτήσει ήδη αξιοσημείωτο μέγεθος.

 

GR1.png

 

Το συνολικό ποσό που επενδύθηκε σε ελληνικές startups μεγάλωσε 11 φορές μεταξύ 2010 και 2018, από 48 σε 540 εκατομμύρια δολάρια.

 

GR2.png

 

Ο συνολικός αριθμός γύρων επένδυσης ανά χρόνο αυξήθηκε αντίστοιχα επτά φορές, από 11 επενδύσεις το 2010 σε 75 το 2018, με μέγιστο αριθμό τις 104 επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2016.

 

Σταδια χρηματοδοτησης

GR3.png

 

Το παραπάνω διάγραμμα χωρίζει τον αριθμό των επενδύσεων σε στάδια, ανάλογα με την ωριμότητα κάθε επιχείρησης. Ως Seed αναφέρονται οι αρχικοί γύροι επένδυσης, τυπικά ύψους 0,1 – 5 εκ. δολαρίων, που αξιοποιούνται πρωτίστως για ανάπτυξη προϊόντος. Οι Series A γύροι επένδυσης έχουν ύψος που εκτείνεται από 1 – 30 εκ. δολάρια και αναφέρονται σε περισσότερο ώριμες εταιρείες που εστιάζουν επίσης στην εμπορική αξιοποίηση του προϊόντος τους, ενώ οι επενδύσεις Growth αναφέρονται σε επόμενα στάδια και αξιοποιούνται για περαιτέρω επέκταση δραστηριοτήτων.

Εν γένει, παρατηρείται μεγάλη αύξηση του όγκου επενδύσεων σε όλα τα στάδια. Ωστόσο, είναι επίσης φανερό ότι οι περισσότερο ώριμες εταιρείες απορροφούν τα μεγαλύτερα ποσά επί του συνόλου των χρηματοδοτήσεων. Ενδεικτικά, το 2018 επενδύθηκαν συνολικά 43 εκ. δολάρια σε Seed, 152 εκ. δολάρια σε Series A και 345 εκ. δολάρια σε Growth.
GR4.png

 

Αναφορικά με τον αριθμό των επενδύσεων, αναμενόμενα η εικόνα είναι αντίστροφη. Ποσοστό 73% επί του συνόλου του αριθμού επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν ήταν αρχικού σταδίου Seed, ενώ οι Series A επενδύσεις ανήλθαν σε ποσοστό 17% και οι Growth σε 10%.

Σε αυτό το σημείο είναι χρήσιμο να αναφερθεί ότι το 2013 ξεκίνησαν τη λειτουργία τους τέσσερα funds αρχικού σταδίου που δραστηριοποιήθηκαν σε εταιρείες τεχνολογίας στην Ελλάδα, ως μέρος του Jeremie fund of funds. Η επίδραση των funds αυτών είναι εμφανής στον συνολικό αριθμό επενδύσεων Seed ως και το 2016, οπότε και ολοκληρώθηκε η περίοδος επένδυσής τους, ενώ σημαντικός αριθμός εταιρειών που χρηματοδοτήθηκαν από τα εν λόγω funds βρίσκεται ακόμα σε φάση ανάπτυξης.

Κατά τη διάρκεια του 2017 και μεγάλου μέρους του 2018, υπήρξε μείωση της λειτουργίας των funds που εστίαζαν σε ελληνικές εταιρείες, ωστόσο ο αριθμός επενδύσεων παρέμεινε σημαντικός. Το Equifund, ένα νέο fund of funds τέσσερις φορές μεγαλύτερο του προηγούμενου, έδωσε ώθηση για τη δημιουργία οκτώ νέων funds, τα οποία τέθηκαν σε λειτουργία ως και τα τέλη του 2018, και  αναμένεται να τροφοδοτήσουν την πολλαπλασιαστική ανάπτυξη της αγοράς τα επόμενα χρόνια.

 

Ελλαδα

GR5.png

 

338 από τους 500 γύρους επένδυσης, ποσοστό 68% επί του συνόλου, τοποθετήθηκαν σε εταιρείες που διατηρούν τμήμα ή το σύνολο της ομάδας τους στην Ελλάδα. Το ποσοστό αυτό μειώθηκε τα τελευταία δύο χρόνια, ωστόσο θεωρούμε ότι η μεταβολή αυτή είναι σε μεγάλο βαθμό προσωρινή.

 

GR6.png

 

Αναφορικά με τα ποσά επένδυσης, η αναλογία αντιστρέφεται, καθώς εταιρείες Ελλήνων ιδρυτών που δεν διατηρούν ομάδα στην Ελλάδα άντλησαν το 73% των συνολικών κεφαλαίων. Ωστόσο, η αύξηση του όγκου επενδύσεων σε εταιρείες που διατηρούν ομάδα στην χώρα παραμένει, αν μη τι άλλο, σημαντική, καθώς το σχετικό ποσό αυξήθηκε κατά 16 φορές, από 10 εκ. δολάρια το 2010 σε 155 εκ. δολάρια το 2018.

 

GR7.png

 

Το μέσο μέγεθος επένδυσης σταδίου Seed για εταιρείες που διατηρούν ομάδα στην Ελλάδα τριπλασιάστηκε στην εν λόγω περίοδο, απο 171 χιλ. δολάρια το 2011 σε 740 χιλ δολάρια το 2017, ωστόσο παραμένει σημαντικά μικρότερο σε σχέση με αντίστοιχες επενδύσεις σε περισσότερο ανεπτυγμένες αγορές, όπως φαίνεται και στο παραπάνω διάγραμμα. Η διαφορά αυτή αναδεικνύει την επενδυτική ευκαιρία που παρουσιάζεται στην ελληνική αγορά. Παρόμοιες τάσεις παρατηρούνται, σε μικρότερο βαθμό, και στα επόμενα στάδια χρηματοδότησης.

 

Εξωτερικο

Οι startups δεν έχουν γεωγραφικούς περιορισμούς, και οι ελληνικές startups δεν είναι περιορισμένες στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, 134 απο τις 301 startups με Έλληνες ιδρυτές που έλαβαν χρηματοδότηση στο υπό μελέτη διάστημα δεν διατηρούν ομάδα στην Eλλάδα. To επόμενο διάγραμμα περιγράφει τις πιο δημοφιλείς γεωγραφίες που τις φιλοξενούν.

 

GR8.png

 

Χρήζει αναφοράς το γεγονός ότι, χωρίς εξαίρεση, όλες οι startups που ξεκίνησαν ή δημιούργησαν αργότερα ομάδα στην Ελλάδα, εξακολουθούν να απασχολούν προσωπικό στην χώρα. Επίσης, στην εμπειρία μας, η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων ιδρυτών που δεν έχουν ακόμα παρουσία στην Ελλάδα επιθυμεί να διερευνήσει το ενδεχόμενο μεταφοράς μέρος των δραστηριοτήτων τους στη χώρα. Θεωρούμε πως τα παραπάνω συνιστούν περαιτέρω απόδειξη της ελκυστικότητας του κλάδου, και αναμένουμε οι τάσεις αυτές να διευρυνθούν στο εγγύς μέλλον.


Επενδυτες

Συνολικά 268 venture capital funds (ταμεία επιχειρηματικών συμμετοχών) εμπιστεύτηκαν ελληνικές startups στο διάστημα της μελέτης. Μόλις 12 από αυτά τα funds ήταν ελληνικά, ενώ 256 είχαν την έδρα τους αλλού, κυρίως στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ευρώπη και το Ισραήλ. Αξίζει να σημειωθεί πως ο αριθμός αυτός δεν περιλαμβάνει τους επιχειρηματικούς αγγέλους (ιδιώτες επενδυτές) που επίσης συμμετείχαν σε μία ή περισσότερες από τις εταιρείες αυτές το εν λόγω διάστημα.

 

GR9.png

 

Τα ελληνικά funds ηγήθηκαν 178 επενδύσεων (35% του συνόλου), ενώ άλλα funds ηγήθηκαν 248 επενδύσεων (50%). Σημαντική υπήρξε και η συνεισφορά των ιδιωτών επενδυτών, οι οποίοι και ηγήθηκαν 74 επενδύσεων (15%), ενώ συμμετείχαν σε πολλούς περισσότερους.

 

GR10.png

 

Αναφορικά με το συνολικά ποσά επένδυσης, η συντριπτική τους πλειοψηφία προέρχεται από ξένους επενδυτές, οι οποίοι κατά κύριο λόγο ηγούνται των Series A και Growth επενδύσεων. Οι ελληνικές startups προσελκύουν σημαντικό όγκο κεφαλαίων.

11.jpeg

Η παραπάνω εικόνα αναδεικνύει τα μη ελληνικά funds που έχουν επενδύσει σε τρεις ή περισσότερες ελληνικές startups.

Η λίστα είναι εντυπωσιακή – συμβαίνει ήδη: μερικά από τα μεγαλύτερα και περισσότερο επιφανή funds στον κόσμο επενδύουν επανειλημμένα στη βιομηχανία των ελληνικών startups.

 

Εξαγορες και IPO

GR12.png

 

Μεταξύ 2010 και 2018, 47 ελληνικές startups εξαγοράστηκαν και 5 πραγματοποίησαν IPO  (αρχική δημόσια εγγραφή σε χρηματιστήριο). Ο αριθμός των εξαγορών αυξήθηκε από μηδέν το 2010 σε δέκα το 2016 και οκτώ το 2018, ενώ έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δύο σημαντικές εξαγορές το 2019.

GR13.jpeg

Η παραπάνω εικόνα περιλαμβάνει μερικές από τις εταιρείες που έχουν ήδη εξαγοράσει ελληνικές startups.

Η βιομηχανία των ελληνικών startups προσελκύει το αγοραστικό ενδιαφέρον των μεγαλύτερων εταιρειών τεχνολογίας στον κόσμο.

 

Συνοψίζοντας, πολλά από τα παραπάνω στοιχεία ίσως αποτελούν έκπληξη, ακόμη και για εκείνους που παρακολουθούν από κοντά τις εξελίξεις στις ελληνικές startups. Η επενδυτική δραστηριότητα είναι ήδη σημαντική, όπως επίσης σημαντικά είναι τα περιθώρια ανάπτυξής της στο διάστημα που ακολουθεί.

Ευελπιστούμε τα γεγονότα και τα μεγέθη που μοιράζεται η παρούσα καταγραφή να τονώσουν την αυτοπεποίθηση κάθε εμπλεκόμενου, επίσης να διευρύνουν την εμπιστοσύνη προς αυτούς, προσελκύοντας περισσότερους ανθρώπους, εταιρείες και κεφάλαια στη βιομηχανία των ελληνικών startups.

Κλείνοντας, θέλουμε να παραθέσουμε τα λόγια μίας ιδρυτικής φιγούρας της αντίστοιχης ισραηλινής βιομηχανίας, καθώς του παραθέταμε το πού βρισκόμαστε σήμερα: «Γίνονται οι δύο τρεις πρώτες επιτυχίες, μετά γίνονται δέκα ή είκοσι, και τα υπόλοιπα είναι ιστορία» …

The Greek Startup Industry: Investments and Exits, 2010-2018

“First and foremost we are network builders. Others have been doing the same with Stanford graduates, Paypal employees or Israeli founders. We bring together Greeks, working in technology, no matter where they are, and we are thrilled about the ubiquity and underlying value of this network.”

This is how we introduced Marathon Venture Capital a short couple of years ago. Today, we are happy to report that this network of Greek entrepreneurs and technologists is quickly maturing, delivering results and giving shape to an emerging Greek startup industry.

This is the first of a series of publications documenting the industry’s evolution, focusing on investment figures and related statistics. We have built on our previous release, now including full data for the last couple of years, also extending coverage to companies established by Greek founders based in geographies other than Greece.

We have made an effort to track every single technology startup with a Greek founder –our definition of a Greek startup– that raised an investment round since 2010. Our data sources include publicly available ones such as Crunchbase, together with proprietary Marathon data. While there most probably exist more cases we did not manage to capture, we believe this is the most extensive research on the topic that has been published to date.

Overview

“Our research identified 301 Greek startups that raised a total of $2.4 billion in 500 investment rounds by 268 venture capital funds between 2010 and 2018. Moreover, a total of 47 acquisitions and 5 IPOs took place during the period. These figures highlight a vibrant industry that has already reached a considerable size.”

1.png

The total invested amount in Greek startups grew 11x between 2010 and 2018 from $48m to $539m.

2.png

The total number of investment rounds per year grew 7x, from 11 investments in 2010 to 75 in 2018, with a peak of 104 rounds in 2016.

Stages

3.png

The figure above splits total invested amounts into investment stages, i.e. Seed, Series A and Growth (Series B, C, etc.). Growth rounds capture the greatest part, while all stages demonstrate significant growth, with Seed reaching on aggregate $43m, Series A $152m and Growth $345m in 2018.

4.png

73% of the investments made were Seed ones, followed by 17% were Series A and 10% being Growth rounds. This is in line with success rates per stage, also the small number of Growth rounds explains part of the total amount variation in recent years.

To provide some context, four seed funds were introduced in the Greek market by the Jeremie fund of funds in 2013, and their impact on the number of Seed rounds spanned through 2016. In 2017 and the first part of 2018 the local market was quite dry, however, the number of investments remained significant. A new fund of funds, Equifund, four times the size of previous one, stimulated the creation of eight new funds during 2018, which are expected to further fuel the market’s growth in the next years.

Greece

5.png

338 out of the 500 rounds (68% of total) were invested in startups maintaining a presence in Greece. Such percentage was decreased in the last couple of years, yet we consider this change largely temporary.

6.png

With regards to total amounts invested, the mix is reversed, with companies based in other geographies having raised 73% of the total. Still, startups maintaining a base in Greece have raised a total of $561m within the period, getting from $10m raised in 2010 to $155m in 2018, a 16x increase.

7.png

The average Seed round size for companies maintaining a presence in Greece has increased from a minimum of $171k in 2011 to $740k in 2017, a 4x increase. Still, it has been trailing compared to similar rounds in companies based elsewhere, which are typically 3x in size. The price difference (blue area) highlights the investment opportunity in the market. The effect is in force at a smaller scale also in later-stage rounds.

And beyond

Startups are not limited to geographies and, by extension, Greek startups are not limited to Greece. As a matter of fact, 134 out of 301 startups with Greek founders that raised investment in the period under study do not have a presence in Greece. Here are the most popular geographies that are hosting them.

8.png

It is of interest to mention that, every single startup that started or later established a presence in Greece, still maintains an employee base in the country, while the vast majority of the founders who don’t are keen to explore such an opportunity in the future. We consider the above to be a testament to the appeal of the startup industry in Greece and expect such trends to extend further going forward.

Investors

A total number of 268 institutional investors entrusted Greek startups since 2010; 12 of them were based in Greece, and 256 were based elsewhere, predominantly in the US, UK, Europe, and Israel, while the figure does not include angels and corporate investors.

9.png

International investors led 248 (50%) of the total number of rounds, with Greek ones having led 178 (35%) and angel investors 74 (15%).
10.png

The vast majority of the amounts invested originates from international investors, who are typically leading Growth and Series A rounds. Greek startups are attracting significant volumes of capital.

11.jpeg

The above figure highlights international funds that have invested in three or more Greek startups.

The list is impressive – some of the most prominent VCs in the world are invested in our industry.

Acquisitions & IPOs

12.png
Between 2010 and 2018, 47 acquisitions and 5 IPOs of Greek startups have been completed. The number of acquisitions grew from zero in 2010 to ten in 2016 and eight in 2018, while we already count two major ones in 2019.

13.jpeg

The above figure highlights some of the company buyers that are already active in our industry.

Greek startups are getting acquired by some of the largest technology companies in the world.

To conclude, many of the above figures may surprise even those following developments in Greek startups closely. There is plenty of investment activity taking place already, as well as plenty of room to grow. We hope such facts to further stimulate confidence and trust, hence more people, companies and capital joining the Greek startup industry.

In the words of a founding figure of the Israeli ecosystem, who felt a bit nostalgic when we were sharing our story and current status, “You do the first two, three successes, then they become ten or twenty, then the rest is history”…

Big Tech in Greece

Startups in Greece are an industry in the making. Previously, we have analyzed its driving forces, i.e., founders, capital, and companies. Several thousand people currently work for Greek startups, while tens of thousands are employed in the broader technology sector in the country. Still, there’s another part of the market which is similarly impactful, yet it has received less attention than it deserves.

Continue reading Big Tech in Greece